วิธีการจดทะเบียนรถ

รถป้ายแดง

รถใหม่ป้ายแดง

1.รับเอกสารชุดโอนสิทธิเลขทะเบียนประมูล (ใบเสร็จเลขประมูล,ชุดโอนสิทธิเลขประมูล)
2.นำเอกสารที่ได้ไปให้เซลล์หรือโชว์รูมที่ซื้อรถมา เพื่อไปดำเนินการจดทะเบียนต่อ
3.รับแผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีจากโชว์รูม (ประมาณ 2-4 สัปดาห์)รถป้ายขาวดำ

รถป้ายขาวดำ

1.รับเอกสารชุดโอนสิทธิเลขทะเบียนประมูล (ใบเสร็จเลขประมูล,ชุดโอนสิทธิเลขประมูล)
2.นำเอกสารที่ได้ พร้อมเล่นทะเบียรถตัวจริง ไปยื่นสลับที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร
- 2.1 ถ้ารถติดไฟแนนซ์ ต้องแจ้งไฟแนนซ์เพื่อเบิกเล่มรถตัวจริงออกมา
- 2.2 ถ้ารถต่างจังหวัด ต้องแจ้งที่ขนส่งต้นทางและนำรถมาตรวจสภาพด้วย
3.ใช้เวลาทำเรื่องสลับป้ายประมาณ 1 สัปดาห์ ลูกค้าไปรับป้ายที่ขนส่งได้เอง


เอกสารที่ใช้ในการสลับป้าย

1.เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ถ้าติดไฟแนนซ์ ให้แจ้งไฟแนนซ์ว่าจะเปลี่ยนป้ายทะเบียน)
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ เจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการเอง)


ดาวน์โหลดเอกสาร เกี่ยวกับทะเบียนรถ